La història dels obradors és comú a la de la majoria dels oficis desenvolupats per l'ésser humà. En totes les cultures ha conformat grups de treball específics que en el seu moment van generar organitzacions de tipus gremial , des de l'Edat Mitjana i de associació obrera a partir d'al segle XVIII. El concepte "obrador", identificat amb l'espai artesà o artesana, ha portat des de la segona meitat de segle XX a generar succedanis. Així per exemple, en forns i pastisseries, el desenvolupament industrial juga amb la imatge de l'obrador en les «botigues de el pa o pastisseria».  Segons ens explica la Wikipedia.

 

Per Ivan Agusti Obrador d'Autor, és sense dubtar-ho imprescindible mantenir-lo net, ordenat i ben desinfectat.

Panorama_sin_título-1_4web.jpg